Hints om de cryptex te openen.  

Anweisungen um den cryptex zu öffnen.  

Clues to open the cryptex.

 

Van links naar rechts, eerste letter.

Von links nach rechts, erste buchstabe. Das geheimwort is in Englisch geschrieben.

From left to right, first letter.

 

1.

Hoofdstad in de regio Middellandse Zee

Hauptstad in Mittelmeer raum (Englisch geschrieben)

Capitol in Mediterranean area

 

2.

Romeinse vijftig

Römische fünfzig

Roman fifty

 

3.

Siciliaanse vuurspuwer

Sizilianischer feuerschlucker

Sicilian fire-eater

 

4.

Vorige naam van Turkije

Frühere name der Turkei

Last name of Turkey

 

5.

Ramp in jaar 79

Katastrophe im Jahre 79

Disaster in year 79

 

6.

Hoofdstad van grootmacht uit de oudheid in Middelandse Zee gebied 

Hauptstad von grossmacht aus der vergangenheit im Mittelmeer gebiet

Capitol of a power from the past in the Mediterranean area

 

7.

Kwartaal

Quartal

Quarter

 

8.

Grieks eiland

Griechische insel

Greek island

 

9.

Berg waar de Ark van Noah terecht kwam

Berg, wo Noahs Arche endete

Mountain where Noah's Ark ended up

 

Laatste en finale hint

Letzter anweising

Last and final clue

 

Caesarcijfer Rot5

Caesarziffer Rot5

Caesar figure Rot5

 

Rfwhzx Fsytsnzx & Ozqnzx Hfjxfw

Knipsel